výběr otázek
a odpovědí
k BD a SVJ je
převzat z portálu
o bydlení

  Portál o bydlení
 


Zvláštní jednání předsednictva družstva
Kdo hradí výměnu sporáku v družstevním bytě
Oprava střechy a její zateplení v bytovém družstvu
Platné dokumenty bytového družstva
Potvrzení o členství v družstvu
Požár v bytě bývalého manžela
Netransparentní jednání v bytovém družstvu
Právní poradna: Činnost samosprávy bytového družstva
Člen družstva odmítá revizi plynových zařízení
Co dělat, když představenstvo bytového družstva porušuje stanovy?
SVJ a bytové družstvo v jednom domě a účetní problémy z toho vyplývající
Převádění družstevních podílů na děti a bezúplatné bydlení v jednom z bytů
Bytové družstvo a ceník poplatků
Právní vymáhání usnesení členské schůze
Zveřejnění rozúčtování tepla
Neumožnění provedení revize plynových a elektrických měřičů
Sousedské soužití
Osvobození od daně z prodeje nemovitých věcí
Prodej družstevního podílu a otázka sklepní místnosti
Hlasování o návrhu vzešlém z diskuze
Jak mohu získat družstevní byt po zaplacení dluhu
Pronájem společných sklepních prostor
Nedostatečné informace o hospodaření družstva
Může člen představenstva vstoupit proti vůli člena družstva do jeho bytu?
Zničené dokumenty k převodu družstevního podílu do OV
Trvalé bydliště jinde než v družstevním bytě
Stanovy BD a prodej půdních prostor
Neodtékající odpad, kdo bude platit opravy?
Propojení dvou bytů a převod dalšího družstevního podílu
Možnosti převodu podílů družstevních bytů
Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví
Prezenční listina součástí schůze BD?
Družstvo odmítá převzít odpovědnost za plísně v bytě
Vypořádací podíl insolvenčnímu správci
Bydlení členů domácnosti v bytě, jehož nejsou majiteli, a požadavky bytového družstva
Revize plynových rozvodů a povinnosti předsednictva BD
Soudní spor o vlastnictví zvláštně zapsané v katastru nemovitostí
Úklid společných prostor a nesouhlas menšiny
Vymáhání nezaplacené faktury TUV soudní cestou
Zveřejnění jmen podnájemníků a GDPR
Odpovědnost družstva za požární ochranu v prodejnách umístěných v družstevním domě
Zateplení stropu průjezdu
Právo získat informace o hospodaření v bytovém družstvu
Ponižující komunikace důvěrníka BD
Vlastnictví garáže a navýšení záloh ze strany SBD
Bytové družstvo oddaluje převedení bytu do OV, přestože se k tomu smluvně zavázalo
Problém členky kontrolní komise BD
Jak je upraven převod peněz z fondu oprav, když se BD mění na SVJ?
Jak postupovat při hospodaření malého bytového družstva
Je představenstvo družstva oprávněno nahlížet do platových výměrů zaměstnanců družstva?
Přezkoumání zdravotního stavu člena předsednictva BD
Sdělování informací o družstvu jeho členům
Nahlížení do podkladů před schůzí BD
Převod družstevního podílu
Zákon o obchodních korporacích a “soukromá” dražba v bytovém družstvu

 


Vypínání topení bez souhlasu členů SVJ

Rozdělení nákladů v SVJ

Může si předsedkyně SVJ napsat smlouvu o pronájmu společných bytových prostor?

Kancelářský, nebo obytný prostor?

Hluk ze sousedního bytu

Fond oprav a děravá střecha

Shromáždění SVJ a koronakrize

SVJ a problém garážového stání

Výměna kotle v SVJ

Hlasování per rollam a nadpoloviční většina potřebných hlasů

Hlasování per rollam

Poškozené okno po rekonstrukci bytového domu

Kolik plných mocí může mít jeden člen SVJ při hlasování?

Koronavirová opatření a shromáždění SVJ

Právní poradna: Kdo platí náklady na projekt, když se sousedka “rozmyslela” a nesouhlasí s rekonstrukcí

Úprava zadního schodiště u domu v SVJ

Instalace venkovních žaluzií na panelovém domě

Regulace grilování na terasách a balkonech prostřednictvím hlasování shromáždění

Hlasování per rollam a neověřené podpisy v e-mailu

Výstavba lodžií, s níž nesouhlasím

SVJ a bytové družstvo v jednom domě a účetní problémy z toho vyplývající

Nájem společných částí

Kuřák zamořující ostatní byty v SVJ

Kdo bude platit opravy v nově koupeném bytě

Cílené přehlasovávání

Problémy malého SVJ z hlediska vlastnického

Zatékání do bytu

Klíče od domu na otisk prstu

Dřevomorka

Platnost shromáždění SVJ

Principy hlasování v SVJ

Štěnice a neochota deratizovat

Zakládání SVJ v domě s obecními byty

Může člen SVJ platit do fondu oprav jinou částku než ostatní?

Poplatek SVJ za pronajímání bytu

Krmení holubů a znečišťování balkonů

Problémy mezi byty a nebyty v SVJ

Je SVJ o čtyřech bytových jednotkách povinno požádat o přidělení identifikačního čísla?

Mám jako vlastník právo k dodání dokladů o stavu fondu oprav?

Jaká je šance domoci se nějakým způsobem povolení k výměně trubek?

Zatékání do bytu a neochota tento problém řešit

Jaký je termín pro SVJ k zapsání se do tzv. evidence skutečných majitelů?

Jaké dokumenty musí SVJ archivovat?

Sundané lešení z lodžie a postup SVJ

Kdo platí úpravu společné antény při přechodu na DVB-T2?

Pronájem garáže a vjezd cizího auta do dvora

Kolik hlasů shromáždění rozhoduje o majetku SVJ?

Vyvložkování komínů a náhrady těm, kterých se to netýká

Nevstřícný vztah bytového družstva k SVJ v jednom domě

Výměna oken, proplácení prací a rozvrat v domě

Co dělat, pokud zanikne SVJ

Nový majitel nerespektuje zvyklosti SVJ

Problematika odepisování dluhů po zemřelém

Sklepní kóje a platby do fondu oprav

SVJ a bytové družstvo v jednom domě a společné účetnictví

SVJ v malém domě a nárok na sklepní kóji

SVJ a bezpodílové vlastnictví jedné místnosti v domě

Vznik SVJ z BD a chyba v údajích

Jak zdanit příjmy z pronájmu střechy k výstavbě antény?

Správce garážových stání

Může SVJ požadovat zaplacení výdajů, které nejsou zahrnuty do rozpočtu?

Výměna elektroinstalace a jističů a jejich úhrada z prostředků na správu domu

Pronájem garáže a poplatky s tím související

Jednorázová úhrada nákladů na založení SVJ

Po výstavbě plynové kotelny mi netopí polovina radiátorů

Může jeden člověk vlastnit dva byty – každý v jiném SVJ?

Zbourání schodiště, které vede do mého nebytového prostoru

Vyvložkování komínů

Výměna oken z peněz společné zálohy

Vzdálenost pergoly od vchodu do bytu

Arogantní vlastník bytu v SVJ brání rekonstrukci zahrady

Nakládání z penězi z nebytových prostor

Společná zahrada a vchod do mého bytu

Jak správně rozúčtovávat

Rozdělení zisku SVJ

Instalace rekuperace a souhlas SVJ

Teplota ve společných prostorách

Přeplatek na dlouhodobé záloze, jak s ním naložit

Krmení holubů a znečišťování fasády